Ác mộng 66

Xin lỗi mọi người , lâu như vậy mà chỉ up một chương thật là ngại quá . Nhưng thật sự dạo này bị bận , không thể onl thường xuyên !!

Ác mộng -Điển Y

Trans: QT

Edit: Kita Jima

Beta : Kita Jima T_T

Chương 66

Tiếp tục đọc